УСПТБ

Український Союз пожежної та
техногенної безпеки

Комітети

ПОЛОЖЕННЯ
про робочі комітети Українського союзу
пожежної та техногенної безпеки

І. Загальні положення.

1.1. Робочі комітети громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки» створюються для опрацювання окремих питань внутрішньої діяльності Союзу та напрацювання пропозицій і шляхів вирішення питань та проблем, що є або мають виникнути на ринку та у галузі протипожежного захисту та техногенної безпеки України. 
1.2. Рішення щодо створення та напрямку діяльності робочого комітету приймається Президентом – головою правління. Напрямки діяльності робочих комітетів визначаються згідно з завданнями Статуту та Програмою діяльності Союзу, яка приймається на його з’їзді. 
1.3. Голови робочих комітетів призначаються Президентом-головою правління, за рекомендацією і погодженням Правління, з числа членів Правління або з числа представників колективних та індивідуальних членів УСПТБ, які приймають активну участь у діяльності Союзу та за своїми діловими якостями, фахом і компетентністю можуть очолити та організувати його роботу. 
1.4. Заступники голів робочих комітетів призначаються Президентом-головою правління з числа членів робочого комітету або представників колективних та індивідуальних членів Союзу, які є фахівцями за напрямком діяльності робочого комітету і мають досвід організаційної роботи. 
1.5. Голова, заступник голови та члени робочих комітетів Союзу працюють на громадських засадах.

II Cтворення робочих комітетів, порядок роботи, права та обов’язки.

2.1. Призначений Президентом – Головою правління голова робочого комітету зобов’язаний в найкоротший строк сформувати робочий комітет та письмово повідомити в Секретаріат Союзу з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи, посади та зв’язку (номерів телефонів), кожного з його членів. 
2.2. Голова робочого комітету самостійно визначає необхідну кількість його членів. В члени робочого комітету залучаються фахівці з числа членів Союзу, а при необхідності з числа осіб, що не є його членами, але за своїм фахом та/або компетентністю у питаннях за напрямком діяльності комітету можуть і бажають працювати. 
2.3. На першому робочому засіданні голова робочого комітету разом з заступником голови та його членами складає план роботи на поточний рік, який подає у Секретаріат Союзу, крім того, враховуючи думку членів комітету, розподіляє обов’язки і надає доручення. Подальший порядок і форма роботи визначається, спільно з членами робочого комітету, його головою.
2.4. Голова робочого комітету має право:
- визначити обов’язки заступника голови робочого комітету та наділити його необхідними для їх виконання повноваженнями; 
визначати обов’язки членів робочого комітету та надавати їм доручення;
вимагати від заступника голови робочого комітету та членів робочого комітету звіт щодо виконання ними покладених на них обов’язків та наданих доручень;
у випадку не виконання заступником голови робочого комітету покладених на нього зобов’язань звертатись до Президента-голови правління щодо звільнення та призначення нового заступника голови робочого комітету;
у випадку не виконання членом робочого комітету наданих йому доручень та покладених на нього обов’язків, виключати останнього зі складу робочого комітету та залучати нових членів; 
одержувати від Секретаріату Союзу, органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання завдань робочого комітету;
звертатись до Президента – Голови правління, Секретаріату з приводу покладених на робочий комітет завдань;
при необхідності фінансування завдань робочого комітету, на вмотивованих підставах, звертатись з цього приводу до Президента – Голови правління Союзу. 
2.5. Голова робочого комітету зобов’язаний:
- в найкоротший строк підібрати членів та сформувати робочий комітет;
- подати в Секретаріат Союзу склад робочого комітету та план роботи на поточний рік;
- на вимогу Президента – Голови правління негайно надати звіт про стан виконання завдань робочого комітету;
- не рідше чим два рази на рік подавати в Секретаріат Союзу звіт про виконану роботу;
- при письмових зверненнях до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій і установ щодо надання інформації використовувати символіку Союзу;
надавати фінансовий звіт щодо використання наданих робочому комітету коштів.
2.6. Заступник голови робочого комітету має право:
– pнадавати членам робочого комітету доручення у відповідності до покладених на нього головою робочого комітету обов’язків;
- вимагати від члена робочого комітету звіт про виконання наданого йому доручення;
- у випадку не виконання членом робочого комітету наданих йому доручень та покладених на нього обов’язків, звертатись до голови робочого комітету стосовно виключення останнього зі складу робочого комітету та вносити пропозиції щодо залучення нових членів; 
- одержувати від Секретаріату Союзу, органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання завдань робочого комітету;
- звертатись до Президента – Голови правління, Секретаріату з приводу виконання покладених на робочий комітет завдань та доручень.
2.7. Заступник голови робочого комітету зобов’язаний:
- використовуючи свої фахові знання та компетентність добросовісно виконувати покладені на нього головою робочого комітету обов’язки;
- у відсутність голови комітету виконувати його обов’язки;
- надавати звіт голові робочого комітету щодо виконання покладених на нього обов’язків.
2.8. Член робочого комітету зобов’язаний:
- використовуючи свої фахові знання та компетентність добросовісно виконувати надані йому доручення та покладені на нього обов’язки;
- надавати звіт голові робочого комітету щодо виконаної ним роботи.
2.9. Член робочого комітету має право:
- звертатись до голови робочого комітету по всіх питаннях щодо інформації необхідної для виконання доручення;
- на відшкодування витрачених ним на виконання покладеного на нього доручення та обов’язків особистих коштів.

ІІІ. Припинення діяльності робочого комітету

3.1. Робочий комітет припиняє діяльність за рішенням Президента – Голови правління Союзу та у випадку повного виконання або при відсутності подальшої потреби виконання покладених на нього завдань.

 

Комітети
Українського союзу пожежної та техногенної безпеки

 

1.    Комітет з нормативно-технічної роботи та технічного регулювання  -  Носач В.О.

2.    Комітет з ціноутворення на роботи та послуги у сферах пожежної та техногенної безпеки  - в.о. Платкевич Б.С.

       Заступники Савицька Л.В., Карась М.Г.

3.    Комітет з систем та продукції протипожежного захисту - Каптур О.Р.

       Підкомітет з питань пасивного вогнезахисту  - Калафат К.В.

4.    Комітет з систем техногенного захисту та раннього виявлення надзвичайних ситуацій - Лук’янов О.О.

5.    Комітет з організаційних, загальних питань та зв’язків із ЗМІ – Бондаренко О.М.