УСПТБ

Український Союз пожежної та
техногенної безпеки

РЕЗОЛЮЦІЯ ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Україні»

  Учасники ХІV Міжнародної науково-практичної конференції обговорили під час заходу питання:

- розвитку та впровадження в державі, у тому числі на ринку продукції, робіт та послуг, саморегулювання;

- проекти нормативних документів: «Технічного регламенту засобів цивільного захисту», Зміни № 1 до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ «Системи протипожежного захисту. Підтримання експлуатаційної придатності»;

- Міжнародні аспекти впровадження ризик-орієнтовного підходу у системі оцінювання пожежної безпеки;

- нові законодавчі ініціативи та Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій (постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 716).

  За підсумками обговорення учасники конференції відзначають, що на сьогодні розвиток технологій та устаткування спричинюють суттєвий вплив на розвиток ринку, однак, ті законодавчі зміни , які відбуваються у законодавстві України у повній мірі не враховують загрози та виклики для життя та здоров’я, що існують. Підходи до оцінювання ризиків у сфері пожежної та техногенної безпеки, які пропонуються ДСНС, а також, що затверджено Урядом, не відображають сучасних та перевірених критеріїв оцінювання та методики, які застосовуються. Тому виникає прогалина, яку необхідно усунути.

Учасники Міжнародної конференції вирішили, що:

     - задля недопущення та унеможливлення помилкового трактування і застосування вимог Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» у проекті «Технічного регламенту засобів цивільного захисту» ужити заходів щодо широкого громадського обговорення проекту, а також запропонувати розробнику (УкрНДІЦЗ) спільне обговорення пропозицій та зауважень;

     - задля створення сприятливих умов функціонування ринку, недопущення недобросовісної конкуренції вжити усіх кроків задля запровадження саморегулювання ринку продукції, робіт та послуг протипожежного призначення, у тому числі шляхом прийняття активної участі у розробленні проекту Закону «Про саморегулюання»;

     - після затвердження Мінрегіоном України Зміни № 1 до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» організувати та провести круглі столи із роз’яснення нових вимог;

     - у разі виникнення питань щодо застосування Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, направити через УСПТБ звернення до ДСНС України щодо проведення роз’яснювальної роботи, у тому числі круглих столів.